Spinakerbomy

Spinakerbom Spinakerbom przeznaczony do klasy 420. Oba noki bomu zakończone zaczepami SELDEN. Spinakerbom zgodny z przepisami klasy 420. ...
420 Spinakerbom - OPTIPARTS

420 Spinakerbom - OPTIPARTS

295,00 zł / szt.
Do koszyka